Nieuws

29-11-2020

1e bezichtiging Hk 2021

Ut'e Reiden goed vertegenwoordigt tijdens de 1e bezichting van de hengtstenkeuring

 

Met een nakomeling van Take 455  (Haico fan het Vaantje)

 

Een nakomeling van (Opa ) Sytse 385     Haico Ven

 

een nakomeling van Ilse ut'e Reiden (Hidde M,  vader Jehannes 484)

 

en een nakomeling van Esther ut'e Reiden  (Gerrolt Grutsk L.J))

 

 

Wensen wij de eigenaren veel succses toe!!